Phát triển bản thân

Khởi nghiệp và người trẻ: 10 người làm thì đến 8, 9 người bại, vì đâu nên nỗi?

Khởi nghiệp và người trẻ: 10 người làm thì đến 8, 9 người bại, vì đâu nên nỗi? Đầu tiên, năng lực, quan hệ xã hội, tài chính, nguồn khách hàng của người trẻ đều không đủ. Từ trước đến nay, khởi nghiệp làm ăn chưa bao giờ là chuyện …

Đọc thêm »